Zaczep kulowy

zaczep_kulowy_01

Bezpieczeństwo

Ważna uwaga dotycząca działania zaczepu. Kula na haku pojazdu musi być czysta i niezatłuszczona. W przeciwnym przypadku działanie stabilizujące jest bardzo osłabione. W otwieraniu i zamykaniu zaczepu AKS 2004/3004 może uczestniczyć tylko jedna osoba.

Zastosowanie

Zaczep AKS 2004/3004 należy użytkować w połączeniu z kulą Ø 50 na haku pojazdu spełniającą wymagania wytycznych 94/20EG (DIN 74058). Zaczep nadaje się do zamontowania na dyszlach albo na dopuszczonych do ruchu urządzeniach najazdowych przyczep o masie, co najmniej 200 kg i o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 2000/3000 kg. Numer homologacji: e1*94/20*0930*00

zaczep_kulowy_02

Zaczep kulowy ze stabilizatorem AKS 2004/3004 uwzględnia najnowsze przepisy. Przyczepa może być sprzęgana tylko z takimi z pojazdami, które spełniają wymagania DIN 74058 co do wolnego miejsca wokół haka. Jeśli w ten obszar sięgają inne urządzenia zamocowane na samochodzie jak koło zapasowe, półka na bagaż, możliwość zastosowania zaczepu wymaga zbadania. Użycie na haku kuli mocowanej śrubą (rys. 1) jest dopuszczalne, jeśli kula posiada zamocowanie z zabezpieczeniem kształtowym. Nie nadaje się do stosowania kula klasy A50-1 według wytycznych 94/20 EG (rys. 1).W praktyce oznacza to: Proszę sprawdzić warunki do zamontowania w następującej kolejności:

zaczep_kulowy_03

Etap 1: Hak na samochodzie

Zaczepy mogą być stosowane wyłącznie z hakiem posiadającym kulę według DIN 74058. Pionowa część haka pod kulą, mierzona od środka kuli, powinna mieć długość 60 mm (rys. 2). Według DIN pozwala to osiągać zakres obrotu +/-25Ø. Zaczep kulowy AKS 2004/3004 nie nadaje się do urządzeń najazdowych o kącie obrotu większym niż 25Ø. Nie nadaje się do stosowania kula klasy A50-1 według wytycznych 94/20 EG (rys. 1).W praktyce oznacza to: Proszę sprawdzić warunki do zamontowania w następującej kolejności:

zaczep_kulowy_04

Etap 2: Miejsce na dźwignię stabilizacji (rys. 3)

 • Na samochodzie bezpośrednio nad hakiem nie mogą być zamocowane inne urządzenia (np. koło zapasowe, półka, itp.).
 • Na dźwignię stabilizatora urządzenia najazdowego AL.-KO potrzebne jest wolne miejsce min. 34(B) + skok(D) (~85 - 100 mm).
 • Max. 50 mm (C) wolnego miejsca na uchwyt zaczepu

Typ
Masa min
Dopuszczalna masa całkowita
Nacisk na haku
Otwory
Połączenie Ř A
Odległość otworu
Długość D
Masa własna
B
C
-
-
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
kg

AKS

2004

3004

200
-
-
pionowo
50
50
-
168
3,9
2000
100
poziomo

35+40

54
11
3000
150
krzyżowo
46+51
40
18

zaczep_kulowy_05
Urządzenia najazdowe innych firm też wymagają tyle wolnego miejsca. Sprawdź na Twoim urządzeniu najazdowym wymiary istotne przy łączeniu z pojazdem (rys. 4). Pamiętaj: Tylko autoryzowane warsztaty specjalistyczne (stacje serwisowe AL-KO) mają prawo zakładania zaczepu AKS 2004/3004.
Zakładanie winno odbywać się według niniejszej instrukcji:
zaczep_kulowy_06

We wszystkich krajach Unii Europejskiej: Na podstawie postanowień zawartych w załączniku I, nr 5.10, montaż podlega sprawdzeniu według wymagań załącznika VII do Dyrektywy 94/20 EG. Niniejsza instrukcja montażu i obsługi winna być włączona do dokumentów przyczepy.

zaczep_kulowy_07

Jeśli AKS 1300 nie jest wyszczególnione w ogólnym dopuszczeniu przyczepy do ruchu (ABE), jego zastosowanie musi być sprawdzone przez urzędowego rzeczoznawcę po przedłożeniu instrukcji montażu i obsługi. Jeśli przyczepa nie posiada dokumentu ABE i przy pierwszym przeglądzie przyczepy AKS 2004/3004 nie był zamontowany, to zamontowanie zaczepu wymaga oddzielnego przeglądu. Na żądanie osób uprawnionych należy przedłożyć niniejszą instrukcję montażu i obsługi w przypadku kontroli na podstawie § 29 Kodeksu Drogowego.

Montaż możliwy tylko ze specjalną kulą na haku pojazdu holującego (zob. 3.1 oraz 3.2).

zaczep_kulowy_07a

Zachować wymaganą wolną przestrzeń. Montaż możliwy ewentualnie tylko ze specjalną kulą na haku pojazdu holującego (zob. 3.1 oraz 3.2). W krajach: A, B, CH, E, J, N, NL, S, SF bez ograniczeń.

zaczep_kulowy_07b

Odkręć istniejący zaczep: Zanim rozpoczniesz demontaż zaczepu, zwróć uwagę na to, że amortyzator najczęściej jest zawieszony na śrubie mocującej (rys. 5, poz. 2).

zaczep_kulowy_07c

Uwaga:

Amortyzator samoczynnie się wysuwa. Dlatego w kartonie z zaczepem znajduje się sworzeń montażowy (Ř10), ułatwiający montaż. Ściągnij osłonę gumową z zaczepu; Odkręć i usuń samokontrujące nakrętki (rys. 5, poz. 1, 2). Wyjmij względnie wypchnij śrubę (rys. 5, poz. 1).

zaczep_kulowy_07d
Przy pomocy sworznia montażowego (rys. 6, poz. 1) wybij śrubę (rys. 6, poz 2) i pozostaw sworzeń w suwadle, jako centrowanie amortyzatora. Zaczep AKS 2004 jest dostosowany do połączenia z suwadłem o średnicy 50 mm. W przypadku suwadła o mniejszej średnicy muszą być użyte wkładki dystansowe (rys. 7, a, b, c), zakupione razem z zaczepem.
 • Ø 50 mm: Wkładka dystansowa nie jest potrzebna
 • Ø 40 mm: wkładka dystansowa 5 mm (a)
 • Ø 35 mm: wkładka dystans. 7,5 mm (1 x 5 mm + 1 x 2,5 mm) (b)
 • Ø 45 mm: wkładka dystansowa 2,5 mm (c)

Sprawdzenie osłony gumowej

Urządzenie najazdowe AL-KO

Suwadło Ø
Osłona Gumowa
35,40
Montaż nie wymaga zmian
50
Osłona gumowa według rys. 7a: Umocować bezpośrednio za zaczepem i można nadal użytkować. Osłona gumowa wg rys. 7b lub 7d: Nie może być stosowana. Należy ją wymienić na osłonę gumową wg. Rys. 7a (dostarczana razem z zaczepem). Osłonę wg rys. 7b można w razie potrzeby obciąć (rys. 7c). Do mocowania osłony gumowej używać taśmy izolacyjnej (dostarczana razem z zaczepem).
zaczep_kulowy_08

Urządzenia najazdowe innych firm: Osłona gumowa koniecznie wymaga sprawdzenia! Jeśli sięga poza zaczep, musi być po uzgodnieniu z producentem osłony skrócona lub wymieniona. Założyć na suwadło zaczep AKS 2004/3004, i jeśli potrzeba tuleję dystansową (rys. 8, poz. 3), tak by pokrywały się otwory do zamocowania (1) i (2), i by tuleja dystansowa znalazła się we właściwym położeniu 1 (rys. 8, poz. 4). Przetknij śrubę M 12x80/75 (rys. 8, poz. 1), ewentualnie także przez tuleję dystansową, znajdującą się w suwadle (rys. 8, poz. 4).

Uwaga:

zaczep_kulowy_09

Przetykać poziome śruby zawsze od lewej strony. Uzasadnienie: wolne miejsce i zabezpieczenie przed kradzieżą (akcesoria: Safety). Pionową śrubę przetykać zawsze od góry w dół.! Zamocowana już podkładka profilowa musi być ponownie użyta (rys. 9. poz. 1). Moment dokręcania: 86 Nm. Wybij sworzeń montażowy przy pomocy śruby M 12x80/75 (rys. 9, poz. 1). Śruba powinna przejść także przez uchwyt amortyzatora. Dla własnego bezpieczeństwa sprawdź, czy amortyzator nie został pominięty. Wsuwaj i wysuwaj suwadło: jeśli czujesz opór, amortyzator jest prawidłowo zaczepiony na śrubie. Załóż nowe samokontrujące nakrętki (dostarczone razem z zaczepem) i dokręć. Moment dokręcania: 86 Nm (śruby poprzeczne).

Uwaga:

zaczep_kulowy_10

Nakrętki samokontrujące nie nadają się do powtórnego użycia.

Instrukcja obsługi

Stan w jakim jest dostarczany zaczep AKS Uchwyt zaczepu (rys. 10, poz. 1) Dźwignia stabilizacji (rys. 10, poz. 2). Przygotowanie do zaczepienia lub odczepienia: Dźwignia stabilizacji (rys. 11, poz. 2) musi być otwarta, czyli w najwyższym położeniu.

zaczep_kulowy_11

Zaczep kulowy

Otwórz zaczep, pociągając uchwyt (rys. 12, poz. 13) w górę, w kierunku strzałki. Mechanizm zaczepu pozostaje otwarty dopóki zaczep AKS 2004/3004 nie zostanie założony na kulę haka z tyłu pojazdu holującego. Wtedy uchwyt zaczepu musi samoczynnie zaskoczyć do pierwotnej pozycji, co jest wyraźnie słyszalne. Dodatkowo ręką dociśnij uchwyt (rys. 13, poz. 1). Zamknięcie i zabezpieczenie odbywa się automatycznie.

Uwaga:

zaczep_kulowy_12

Kula haka holowniczego jest wtedy prawidłowo wprowadzona do zaczepu, gdy widoczne jest zielone obrzeże wskaźnika sprzęgu (rys. 13, poz. 3).

Dźwignia stabilizacji

Położenie początkowe: AKS 2004/3004 jest osadzone na kuli haka. Naciśnij dźwignię stabilizacji (rys. 13, poz. 2), aż do oporu.

zaczep_kulowy_13

Odłączanie przyczepy od pojazdu odbywa się w odwrotnej kolejności. Podnieś dźwignię stabilizacji aż do oporu (górne położenie dźwigni). Otwórz uchwyt zaczepu AKS 2004/3004 i zdejmij zaczep z haka pojazdu. Sprzęganie i odłączanie przyczepy w przypadku większych obciążeń na haku może być ułatwione przez zastosowanie koła podporowego.

Uwaga:

Okładziny cierne (rys. 14, poz. 1, 2, 3) są dociskane do kuli na haku. Moment obrotowy wywołany dociskiem tłumi boczne odchylenia przyczepy w czasie jazdy i powoduje zużywanie się okładzin. Okładziny cierne posiadają znaczny zapas na zużycie, co zapewnia im długą eksploatację. Sprawdzanie urządzenia stabilizującego (boczne okładziny cierne)

zaczep_kulowy_14
 • Zaczep jest sprzężony. Kula na haku: Ø 50 h 13
 • Otworzyć dźwignię stabilizacji (rys. 15, poz. 1).
 • Zamykać dźwignię stabilizacji aż do wyczuwalnego oporu (okładziny cierne dotykają kuli, lecz jeszcze nie są dociśnięte).
 • Jeśli strzałka na płytce dociskowej (rys. 15, poz. 4) nie dochodzi do oznaczonego pola lub znajduje się na jego krawędzi (rys. 15, poz. 2) - okładziny cierne są nowe. > A
 • Przy normalnym stanie okładzin strzałka znajduje się między krawędziami oznaczonego pola (rys. 15, poz. 2, 3). > B
 • Jeśli strzałka na płytce dociskowej znajduje się na jego prawej krawędzi lub ją przekroczyła (rys. 15, poz 3) - okładziny cierne są zużyte. > C
zaczep_kulowy_15

Uwaga:

Docisku okładzin nie reguluje się.

Konserwacja i czyszczenie

zaczep_kulowy_16

Strzałka na płytce dociskowej (rys. 15, poz. 4) osiągnęła lub przekroczyła poziom wymiany oznaczony na obudowie (rys. 15, poz. 3). Odłączyć zaczep AKS 2004/3004. Zdjąć zaślepki ochronne przy pomocy wkrętaka (rys. 16, poz. 1). Wepchnąć do wewnątrz i usunąć zużyte okładziny cierne (rys. 16, poz. 2). Posługiwać się młotkiem i przebijakiem. Nowe okładziny cierne ze śrubą włożyć od dołu w tuleję (rys. 16, poz. 3) i wcisnąć do oporu. Nie potrzeba narzędzi, śruba. Ewentualne istniejące podkładki dystansowe należy ponownie zamontować (rys. 16, poz. 4).

zaczep_kulowy_17

W czasie wieloletniego intensywnego użytkowania zaczepu AKS2004/3004 elementy gniazda z okładziną cierną są narażone na mechaniczne zużycie. Aby umożliwić użytkownikowi regularną kontrolę zużycia, umieszczono w uchwycie dźwigni wskaźnik zużycia (rys. 17, poz. 1). Załóż zaczep AKS 2004/3004 na hak samochodu, ale nie uruchamiaj dźwigni stabilizacyjnej. Jeśli na uchwycie widoczny jest zielone pole wskaźnika (rys. 18, poz. 2), to oznacza, że zaczep jest nowy, albo że zużycie kuli i zaczepu utrzymuje się w dopuszczalnych granicach. Jeśli widoczne jest już tylko czerwone pole wskaźnika (rys. 19, poz. 3), to przyczyny mogą być następujące:

zaczep_kulowy_18
 • AKS 2004/3004 nie wykazuje oznak zużycia, ale kula na haku jest na granicy dopuszczalnego zużycia;
 • Zaczep AKS 2004 i kula na haku wykazują zużycie;
 • Kula na haku jest nowa (Ø 50), ale elementy gniazda z okładziną cierną wykazują podwyższone zużycie (rys. 14, poz. 2).

Sprawdzić średnicę kuli na haku i na tej podstawie określić, czy zużycie odnosi się do kuli, czy do zaczepu (średnica kuli nie może być mniejsza niż 49 mm).

zaczep_kulowy_19

Uwaga:

Wszelkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez autoryzowane warsztaty i punkty serwisowe AL-KO.

 • Wymiana elementów gniazda z okładziną cierną
 • Wymieniać zawsze oba elementy gniazda jednocześnie.
 • AKS 2004 rozłączone.
 • Odciągnąć w górę gumowe zderzaki (rys. 20, poz. 1).
 • Wskaźnik sprzęgu (rys. 20, poz. 7) docisnąć na zewnątrz i przytrzymać kluczem SW 17 (rys. 20, poz. 2).
 • Wykręcić śruby cylindryczne (rys. 20, poz. 3).
 • Element gniazda (rys. 20, poz. 4) wcisnąć do wewnątrz i wyjąć od dołu.
 • Otworzyć zaczep pociągając uchwyt w górę (rys. 20, poz. 8).
 • Wykręcić wpuszczaną śrubę (rys. 20, poz. 5).
 • Przy pomocy wkrętaka wypchnąć na zewnątrz z kulistego gniazda element z okładziną cierną (rys. 20, poz. 6).
zaczep_kulowy_20

Uwaga:

Do wykręcenia śrub poz. 3 i 5 potrzebny jest specjalny klucz Torx (T25/T30). Zakładanie elementów z okładziną cierną odbywa się w odwrotnej kolejności. Dokręcanie śrub (rys. 20, poz. 3 i 5).przy zastosowaniu momentu 5 Nm. Osadzić gumowy zderzak na zaczepach obudowy (rys. 20, poz. 1) najpierw na dole, następnie na górze.

Kulę na haku pojazdu holującego należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i osadu. Nadają się do tego:

 • rozpuszczalniki,
 • spirytus,
 • płyn do czyszczenia hamulca.
Tłuszcz i zanieczyszczenia na kuli znacznie osłabiają stabilizację zaczepu.
zaczep_kulowy_21
 • Okładziny cierne zanieczyszczone tłuszczem muszą być NATYCHMIAST wymienione na nowe (wszystkie cztery). Nie czyścić! Okładziny cierne po czyszczeniu wykazują znacznie słabsze tłumienie drgań.
 • Powierzchnia kuli na haku pojazdu nie może mieć rys, rdzy, nadżerek, bo powodują zwiększone zużycie wskutek tarcia.
Lakierowana kula na haku pojazdu. Lakier, farba ew. inne powłoki muszą być całkowicie usunięte (przy pomocy papieru ściernego o ziarnistości 100 - 120). W przeciwnym przypadku zmniejsza się stabilizujące działanie zaczepu AKS 2004/3004 i może nastąpić uszkodzenie jego części.Zimą wskaźnik sprzęgu powinien być natryskiwany płynem przeciw zamarznięciu.
zaczep_kulowy_22

Jeśli w czasie eksploatacji wystąpi potrzeba smarowania ruchomych części (mechanizm zaczepu i śruba dociskowa) należy to wykonać następująco (rys. 21):

 • Wszystkie części. muszą być starannie oczyszczone.
 • Powierzchnie mogą być pokryte tylko cienką warstwą smaru / oleju.
 • Rodzaj smaru: uniwersalny smar stały według DIN 51 825 KTA 3K.
W czasie smarowania smar względnie olej nie powinien się dostać na okładziny cierne, ani na roboczą powierzchnię kuli na haku pojazdu.
zaczep_kulowy_23

Rady dla użytkownika

W celu ułatwienia manewrowania np. na polu kempingowym, unieść dźwignię stabilizacji całkowicie w górę. Nie wolno używać dźwigni stabilizacji jako uchwytu do manewrowania. W tym celu należy się posługiwać wyłącznie uchwytami do manewrowania na przyczepie.

 • W otwieraniu i zamykaniu zaczepu AKS 2004/3004 może uczestniczyć tylko jedna osoba.
 • Dociskanie lub podnoszenie dźwigni stabilizacji należy wykonywać tylko jedną ręką.
 • Nie dociskać dźwigni stabilizacji nogą, nie używać drążka ani innych pomocy. Przeciążenie może być przyczyną uszkodzenia zaczepu (rys. 22 i 23).
 • Otwierając lub zamykając dźwignię stabilizacji nie pozostawiać dłoni na uchwycie dźwigni (rys. 24).
zaczep_kulowy_24

Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować uszkodzenie zaczepu wskutek przeciążenia części.

Okładziny cierne w czasie jazdy normalnie nie dają żadnych odgłosów. Trzaski, chrzęst lub pisk mogą wynikać z następujących przyczyn:

zaczep_kulowy_25
 • Zanieczyszczenie okładzin ciernych albo obce ciała między powierzchnią kuli i okładziną cierną zaczepu.
 • Praca suwadła na sucho w łożyskach urządzenia najazdowego.
 • Jeśli kula na haku pojazdu jest zdejmowana, ma za duży luz w mechanizmie ryglowania.
Usuwanie przyczyny:
 • Czyszczenie kuli na haku pojazdu oraz czyszczenie okładzin ciernych przez lekkie pocieranie okładzin papierem ściernym (ziarnistość 100 - 120).
 • Smarować tuleje łożyskowe przez smarowniczki. Odciągnąć do przodu gumową osłonę z urządzenia najazdowego i smarować stałym smarem suwadło na całym obwodzie (rys. 25).
 • Rodzaj smaru: uniwersalny smar stały według DIN 51 825 KTA 3K.
 • Należy udać się do fachowego warsztatu w celu sprawdzenia czy płaszczyzny robocze nie są uszkodzone i czy działa mechanizm ryglowania kuli na haku. W razie potrzeby wymienić kulę, ewentualnie smarować mechanizm ryglowania, jeśli to jest dozwolone. (zob. także instrukcję obsługi zdejmowanej kuli).
 

Części zamienne

 • Od jakości części zamiennych zależy bezpieczeństwo. W przypadku użycia części zamiennych innych niż oryginalne części firmy AL.-KO wygasa gwarancja i rękojmia na produkt, co oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności jako producent za ewentualnie powstałe usterki i ich następstwa. Nabywając części zamienne pamiętaj o tym, że bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej nie wolno lekceważyć.
 • Naprawy wykonuje sieć naszych stacji serwisowych pokrywająca całą Europę, a ich wykaz można u nas zamówić (nr katalogowy 375912). Pamiętaj, że naprawy mogą wykonywać tylko kwalifikowani fachowcy.
 • Stacje serwisowe posługują się identyfikacyjnymi numerami części zamiennych (ETI), co pozwala na jednoznacznie określenie każdej części zamiennej do zaczepu AKS.

button1