Urządzenie najazdowe

1500 km lub po 6 miesiącach:

co 10 000 - 15 000 km lub co 12 miesięcy:

Co 30 000 lub co 24 miesiące:

Po każdej dłuższej jeździe:

Przestrzegać momentów dokręcenia.

samel

button1