Sprytny detektor Gas - Alarm

Korzystając z urządzeń zasilanych gazem, zadajemy sobie pytanie: Czy wszystko jest w porządku? Wątpliwości rozwieje urządzenie Gas - Alarm.
Detektor Gas – Alarm przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń, w których używa się urządzeń zasilanych gazem: metanem, propanem, butanem lub ich mieszankami. Produkt jest wykonywany zgodnie z polską normą dla urządzeń do wykrywania gazów palnych: PN – EN 50194: 2005. Uzyskał również, jako jeden z nielicznych, certyfikat zgodności wydany przez niezależną jednostkę badawczą TUV SUD Produkt Service GmbH, potwierdzający spełnienie wymagań tej normy.

Wielofunkcyjność
Gas – Alarm jest przeznaczony do montażu w pojazdach kempingowych, łodziach różnego typu, a także w domach (głównie w łazienkach i kuchniach), w szkolnych pracowniach chemicznych oraz fizycznych, w pomieszczeniach, gdzie znajdują się butle, liczniki, przewody gazowe.

gas_alarm_1

Czułość
Dzięki zastosowaniu katalitycznego sensora gazów o wysokiej czułości oraz najnowszej technologii mikroprocesorowej, detektor reaguje na stężenie gazu mniejsze niż 6 proc. stężenia tworzącego mieszankę wybuchową. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w pomieszczeniu. Jeśli osiągnie ono wartość 6 proc. Dolnej Granicy Wybuchowości (DWG), tj. 15 razy mniejszą niż to, przy którym tworzy się mieszanka wybuchowa, włącza się alarm optyczny (miga czerwona dioda LED) oraz sygnalizacja akustyczna (syrena o natężeniu dźwięku 85 dB).

Samokontrola
Urządzenie jest wyposażone w układ kontroli sprawności monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki świeci się żółta dioda LED informująca o nieprawidłowej pracy urządzenia.

Dane techniczne
Detektor zasilany jest bezpiecznym napięciem ze źródła 12VDC (np. gniazdka zapalniczki samochodowej) lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego 12VDC - AC230/50 Hz (jest w komplecie). Działa w temperaturach od –10 stopni C do +40 stopni C i przy 95 proc. wilgotności powietrza. Jego wymiary to: 85 x 85 x 35 mm. Waży zaledwie 110 g, a wykonany jest z tworzywa sztucznego. Produkt ma trzyletnią gwarancję.
Więcej na: www.czad.com.pl
Oprac. Dorota Nowak
Współpraca: Norbert Jackowicz
Zdjęcie: Aisko

polski_caravaningl

button1