Skrócona instrukcja obsługi zaczepów kulowych

Uwagi techniczne:

Zaczepy kulowe przeznaczone są do połączenia z kulą haka holowniczego o średnicy 50 mm wg normy 94/20 EG (DIN 74058), są sprawdzone i spełniają normę 94/ 20 EG. Wszystkie zaczepy są seryjnie przygotowane do zamontowania wkładki zamka lub kłódki zabezpieczającej przed kradzieżą, ich konstrukcja zapewnia obsługę jedną ręką oraz podwójne zabezpieczenie.

Przestrzenie swobodne:

Przestrzenie swobodne A i B wg DIN 74070 zostają zachowane.

Zakres obrotów:

Przy przekroczonym zakresie obrotu będą przeciążone elementy konstrukcji zaczepu, zaczep nie będzie więc zapewniał bezpieczeństwa.

Montaż na urządzeniach najazdowych:

Tuleja redukcyjna:

Zaczepy kulowe AK 300 i AK 160 odmiana B są nakładane na suwadło o średnicy 50 względnie 51 mm. Do mniejszych średnic suwadeł należy dołączyć tuleje redukcyjne.

Moment dokręcenia:

Klasa własności mechanicznych:
Przy urządzeniach najazdowych AL-KO :

Przy innych urządzeniach najazdowych :

Nakrętki samokontrujące mogą zostać użyte tylko jeden raz

Wskazówki obsługi:

Zaczepy AK 7, AK 10 10/2, AK 251, AK 252
Nacisnąć dźwignię zabezpieczającą palcem wskazującym do góry i pociągnąć rączkę wysoko do przodu (otwarte). Otwarty zaczep z wysoko zaciągniętą rączką nasadzić na kulę haka holowniczego i dodatkowo docisnąć ręką do dołu.

Zaczep zamknie się przy lekkim docisku:

Zaczep AK 35

Nacisnąć rączkę do przodu i pociągnąć do góry (otwarte). Otwarty zaczep z wysoko zaciągniętą rączką nasadzić na kulę haka holowniczego i dodatkowo docisnąć ręką do dołu.
Zaczep zamknie się przy lekkim docisku:

Każdorazowo sprawdzać prawidłowe położenia zaczepu na kuli: wzrokowo i ręcznie.

Zaczepy AK 160, AK 300, AK 350

Zaczep otworzyć - rączkę pociągnąć do góry w kierunku strzałki. Mechanizm zaczepu posiada "położenie otwarte", tzn. dopóki zaczep nie zostanie nasadzony na kulę, rączka zaczepu pozostaje otwarta. Otwarty zaczep nasadzić na kulę haka holowniczego. Rączka zaczepu zatrzaśnie się samoczynnie do położenia wyjściowego. Rączkę docisnąć dodatkowo ręką do dołu. Zamknięcie i zabezpieczenie następuje automatycznie. Zaczep AL-KO jest prawidłowo sprzęgnięty, jeżeli jest widoczne zielone obrzeże wskaźnika sprzęgu. Mechanizm zaczepu jest prawidłowo zamknięty, jeżeli rączki (1) (rys. 8) nie można docisnąć ręką dalej do dołu.

Otworzyć rączkę zaczepu i podnieść zaczep ponad kulę haka holowniczego. Sprzęganie i rozprzęganie przy dużym nacisku na kulę hala holowniczego może ułatwić zastosowanie koła podporowego. Kontrola zużycia mechanizmu zaczepu i kuli haka holowniczego. Zaczepy AK 7, AK 10/2, AK 251, AK 252. Jeżeli przy sprzęgniętym zaczepie rączka opiera się o obudowę i szczelina pod rączką nie jest widoczna, to kula haka holowniczego posiada luz w gnieździe zaczepu.

Przyczyny:

Automatyczna regulacja nie jest już możliwa.

Sprzęgnąć ze wzorcową kulą Ø 50 DIN 74058 (ISO 50) i sprawdzić:

średnicę kuli Ø 50 (nowa Ø 50 h13, min. dopuszczalna Ø 49 mm).

Zaczepy AK 160, AK 300, AK 350

Zaczep kulowy ulega w trakcie intensywnej eksploatacji pewnemu mechanicznemu zużyciu. Możliwość kontroli zapewnia zintegrowany z rączką wskaźnik zużycia (1) Sprzęgnąć zaczep z pojazdem i przejechać z przyczepą ok. 500 m. Poprzez ruch w trakcie jazdy mechanizm zaczepu maksymalnie się przestawia.

Jeżeli na rączce zaczepu widoczny jest zielony wskaźnik, to zużycie zaczepu i haka holowniczego utrzymuje się w dopuszczalnych granicach, jeżeli zielony wskaźnik rączki zaczepu jest całkowicie zakryty i jeszcze jest widoczny czerwony wskaźnik, to może to mieć następujące przyczyny:

Najpierw sprawdzić średnicę kuli haka holowniczego (kula - Ø 49 mm), aby wyciągnąć wnioski o zużyciu mechanizmu zaczepu kulowego. Wszystkie czynności konserwacyjne powierzać stacjom serwisowym.

Konserwacja i czyszczenie

Aby zapewnić lekkość współpracy ruchowej mechanizmu zaczepu kulowego i osiągnąć długą żywotność zaczepu, niezbędne jest regularne smarowanie mechanizmu zaczepu (min. raz w roku). Rodzaj smaru: smar uniwersalny wg DIN 51825 KTA 3K.

Zaczepy kulowe - czynności obsługowe

Co 10 000 - 15 000 km lub co 12 miesięcy:

samel

button1