Skrócona instrukcja obsługi dla osi

Pojazd ciągnący hamuje lub jedzie z góry - suwadło urządzenia najazdowego przesuwa się odpowiednio do wielkości siły na dyszlu i naciska na dźwignię zwrotną - ta ciągnie przez drążek hamulcowy cięgno Bowdena i zamek rozpieracza. Ten rozpiera oddzielnie szczęki hamulcowe - przyczepa hamuje.

Jazda do tyłu

Pojazd ciągnący jedzie do tyłu - suwadło urządzenia najazdowego przesuwa się do oporu - szczęki hamulcowe przyciskane są do bębna hamulcowego poprzez dźwignię zwrotną, drążek hamulcowy, cięgno Bowdena i zamek rozpieracza - bęben hamulcowy obraca się do tyłu i wskutek działania siły tarcia szczęka zmienia swoje położenie. Przy tym dźwignia przełożenia (krzywka) obraca się z powrotem i kompensuje całą drogę działania. Działanie hamulca zostaje przez to prawie zniesione i pojazd z przyczepą jedzie do tyłu.

Hamulec postojowy

Przy wersji ze sprężyną gazową należy zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego ponad martwy punkt. Przy wersji z cylindrem ze sprężyną należy zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego całkowicie do ostatniego zęba. Należy wziąć pod uwagę, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym pojazd może cofnąć się o ok. 25 cm do pełnego wykorzystania siły hamulca postojowego.

Konserwacja i czyszczenie

Osie AL-KO Euro-Plus / Euro-Compact i oś Euro-Delta z wahaczami skośnymi mają łożyska bezobsługowe-specjalne łożyska HUB UNIT są nasmarowane i uszczelnione na cały okres użytkowania. Nie wymagają ustawiania - luz osiowy! Po 10000 km lub co 12 miesięcy sprawdzić zużycie okładzin hamulców kół - otwór kontrolny. W razie potrzeby wyregulować. Przy ciągłych jazdach w górach hamulce przyczepy ulegają większemu zużyciu. Przy przyczepach bagażowych konieczna jest wcześniejsza regulacja. Wszystkie konieczne prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane wyłącznie przez wyszkolonych pracowników warsztatów obsługi pojazdów lub autoryzowanych stacji serwisowych.

Konserwacja osi niehamowanej

Po 1500 km lub 6 miesiącach:

  • sprawdzić i w razie potrzeby ustawić luz osiowy,
  • przy przyczepach podłodziowych, wprowadzanych do wody słodkiej lub słonej, nowe smarowanie ułożyskowania piasty winno być przeprowadzone krótko po korzystaniu z przyczepy (z wyjątkiem piast wodoszczelnych).

Konserwacja i pielęgnacja części ocynkowanych ogniowo

Białe rdzewienie jest jedynie wadą wyglądu zewnętrznego i nie może być wyeliminowane. Można je zminimalizować w następujący sposób: dbać o wystarczającą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, w których przechowuje się przyczepę lub części ocynkowane ogniowo po jeździe zimą czyścić powierzchnie ocynkowane ogniowo czystą wodą (np. myjką parową) nasmarowywać lub naoliwiać miejsca przegubowe i ślizgowe.

Części zamienne

Części zamienne są częściami stanowiącymi o bezpieczeństwie. W przypadku użycia części innych niż oryginalne, wygasa gwarancja i rękojmia, producent nie odpowiada za ewentualnie występujące usterki i ich skutki. Szkody poczynione na rzeczach lub osobach w ruchu drogowym nie mogą być lekceważone; prosimy rozważyć to przy zakupie części zamiennych! Naprawy i regulacje należy przeprowadzać jedynie w autoryzowanych zakładach.

samel

button1