Czujnik dymu

Kamper płonie 3 minuty, kosztuje przynajmniej 150 tysięcy zł. Detektor dymu to wydatek rzędu 150 zł. W przypadku wykrycia zagrożenia urządzenie uruchamia alarm o sile 85 db oraz sygnalizację optyczną. Urządzenia są zasilane przez baterie, łatwe i proste w instalacji. Można je montować samodzielnie.

czujnik_dymu

Dualny, jonizacyjno - optyczny detektor przeciwpożarowy Kidde

Detektor jonizacyjny
To urządzenie najszybciej wykrywa pożary charakteryzujące się małą ilością dymu

Detektor optyczny
Ten typ detektora najszybciej wykrywa pożary, które charakteryzują się dużą ilością dymu w początkowej fazie.

Zalecenia
Zaleca się, aby w pomieszczeniu były zamontowane dwa typy urządzeń lub dualny detektor przeciwpożarowy (tzn. jonizacyjno - optyczny) ze względu na nieprzewidywalny charakter ewentualnego pożaru.

Więcej
Detektory Kidde spełniają wymogi brytyjskiej normy przeciwpożarowej BS 5446 Part 1. Urządzenia kosztują od 47 zł brutto. Producent daje na urządzenie 5 lat gwarancji.

Więcej na: www.czad.com.pl

Oprac. Dorota Nowak
Współpraca: Norbert Jackowicz
Zdjęcia: Kidde

polski_caravaningl

button1