Akcesoria Kół

  • Blokada Kół
  • Na Nierówny Teren

Pokazane poniżej zabezpieczenia znamy już dzięki straży miejskiej, tu jednak służą bardziej szczytnemu celowi - ochronie naszej przyczepy.

blokada_kol_1 blokada_kol_3 blokada_kol_2 blokada_kol_8 blokada_kol_7 blokada_kol_6 blokada_kol_4 blokada_kol_5

Tego możemy użyć w skrajnych przypadkach kiedy teren jest tak nierówny, że musimy maksymalnie podpory odkręcić, w takich przypadkach dajemy to, aby nam się podpry niezapadały.

na_nierowny_teren_6na_nierowny_teren_7

na_nierowny_teren_1 na_nierowny_teren_2 na_nierowny_teren_3 na_nierowny_teren_4 na_nierowny_teren_5

button1